Home

Silje Skarsbø er født og oppvaksen i Underdal, ei lita bygd på Vestlandet. Silje flytta til Storbritannia i 2004, då ho var 18 år gammal, og budde fyrst i England, nærme hovudstaden London. I 2012 flytta Silje til Kirriemuir i Skottland, heimplassen til forfattaren J.M. Barrie, som er mest kjend for Peter Pan og den tidlegare frontmannen i AC/DC Bon Scott. Her bur ho i lag med ektemannen og to barn.

Silje har no budd nærare halve livet i Storbritannia og har dermed fått sjansen til å ikkje berre lære engelsk til eit nivå der ho snakkar og skriv det flytande, men er òg godt kjend med raritetane og talemåtane i det engelske språket, noko ein lærer frå integrering i den britiske kulturen og livet her. Dette gjev kanskje Silje ein fordel framfor dei som helst har studert Engelsk frå eit pedagogisk synspunkt, spesielt når det kjem til omsetjingar mellom engelsk og morsmålet norsk.

Silje har erfaring i innhaldsskriving, som inkluderer å finne informasjon om spesifiserte tema, og har brukt dei siste 14 åra på å skrive bloggar på både norsk og engelsk, for eigne websider og som gjestebloggar.

Silje Skarsbo was born and raised in a small village in Norway, called Underdal. In 2004, at the age of 18, she moved to the United Kingdom, settling first in England, just outside of London. She relocated to Scotland in 2012 and currently lives in Kirriemuir, the birthplace of author J.M. Barrie and AC/DC frontman Bon Scott, with her husband and two children.

Having spent roughly half of her life in the United Kingdom, Silje has had the opportunity to not only learn English to the level of a native speaker but come to grasp  the oddities and colloquialisms of the English language, something which can only be achieved by living in a country and experiencing its life and culture. This may give Silje an advantage on those who have only studied the English language in an educational setting, especially when translating between English and a native language.

Silje also has experience in content writing and research and has spent the last 14 years writing and editing blogs in both English and Norwegian, for both her own websites as well as guest blogs elsewhere.